pafbet

*

Komunikācijas stratēģijas izstrāde

Komunikācijas stratēģijas izstrāde zīmola atpazīstamības uzlabošanai Latvijā

UZDEVUMS

*

Jaunas komununikācijas stratēģijas izstrāde, ņemot vērā pandēmijas izraisītās izmaiņas, galvenokārt koncentrējoties uz zīmola aktivitāti digitālajā vidē. Stratēģijas galvenais uzdevums - noteikt jaunus digitālos kanālus, kurus zīmolam izmantot, komunicējot ar mērķauditorijām un veicinot popularitāti Latvijā.

RISINāJUMS

*

Mēs izstrādājām komunikācijas stratēģiju, kurā tika iekļauta konkurentu analīze, atlasīti aktuālākie komunikācijas kanāli, vadlīnijas to pielietošanai, kā arī satura plāns ar dažādiem formātiem jau pastāvošajiem un jaunajiem kanāliem.

Vai nepieciešama palīdzība Jūsu projekta īstenošanā?
Skatīt visus projektus

sasveicinies ar mūsu komandu!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Match aģentūra, Dēļu iela 5, Rīga, Latvija